balacalaşmaq

f. Kiçilmək, xırdalanmaq, balaca olmaq. Həcmi balacalaşmaq. O, azardan sonra lap balacalaşıbdır. – Xəlil onun irəliyə çıxmış qarnını ilk dəfə görürmüş kimi, diqqətlə baxdı: – Başın hər gün balacalaşır, qarnın böyüyür, ə, – dedi. M. Hüs.. // Gödəlmək, qısalmaq, yığılmaq. Köynək yuyulmaqdan balacalaşıbdır. Palto islanıb balacalaşıbdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • balacalaşma — «Balacalaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiçilmək — f. 1. Həcmcə, miqdarca, ölçücə daha kiçik olmaq; azalmaq, balacalaşmaq, xırdalanmaq. . . Başın çanağı nazikləşib kiçildikcə beyin də zəifləməyə və kiçilməyə başlayır. C. M.. // Getdikcə kiçik görünmək, balacalaşmaq. Müəllim uzaqlaşdıqca kiçilir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • balacalanmaq — bax balacalaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cılızlaşmaq — f. Get gedə balacalaşmaq, cılız olmaq, sısqalaşmaq. Uşaq lap cılızlaşıb. // məc. Əvvəlki keyfiyyətini, sanbalını itirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürələşmək — f. Balacalaşmaq, kiçikləşmək, sısqalaşmaq. Uşaq getdikcə cürələşir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sıxılmaq — f. 1. Təzyiq, sıxma və s. nəticəsində həcmcə kiçilmək, sıxlaşmaq. // Daralmaq, sıxlaşmaq, balacalaşmaq. . . Getdikcə izdiham çoxalır, Ayazın ətrafını almış halqa daha da sıxılırdı. Ə. M.. Nəhayət . . üç yol ayrıcında bu halqa tamamılə sıxıldı. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xırdalaşmaq — f. Balacalaşmaq, kiçilmək, xırda olmaq. Onun yuxusuzluqdan xırdalaşıb qızarmış gözləri dostlarının üzündə gəzir, elə bil onların qəlbinə nüfuz edirdi. M. Hüs.. Əlikram stolun arxasında yastılanmışdı, yamanca xırdalaşmışdı. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.